На 39-о място сме в класацията
() - 2008/5/13
Profit.bg

Тази година българската икономика се нарежда на 39-о място в най-реномираната ежегодна класация на конкурентоспособността на икономиките - IMD World Competitiveness Yearbook 2008: Годишника на световната конкурентноспособност 2008 на IMD (International Institute for Management Development). Това съобщиха на БТА от Центъра за изследване на демокрацията.

Данни за международната конкурентоспособност на България 2008 ще бъдат представени пред журналисти утре от 10.00 ч. в Центъра за изследване на демокрацията, информира БТА.

С участието на центъра България за трети път е включена в класацията на IMD. Тя оценява международната конкурентност на страната по това как работи икономиката (макроикономическа оценка на конкурентоспособността), как работи правителството, как работи бизнесът и с каква инфраструктура разполагат (базова инфраструктура, технологична и иновационна инфраструктура, здравеопазване и образование).

Предходните две издания на книгата за България през 2006 и 2007 г. намериха място във формирането на политиката за конкурентоспособност на българското правителство и в конкретни програмни документи на Министерството на икономиката и енергетиката, припомнят от Центъра за изследване на демокрацията.

Конкурентоспособността на България през 2008 г. е оценена в сравнителен план сред 55-те водещи световни икономики. През 2006 и 2007 г. България заемаше 41-во място, като основните предизвикателства пред конкурентоспособността на страната бяха тежките бюрократични и регулаторни пречки пред бизнеса, нелоялната конкуренция (институционална недостатъчност, сива икономика и корупция), инфраструктурата и човешките ресурси. Тази година българската икономика се нарежда с две места по-напред - на 39-о място.Go back BG Online