ДДС измами ощетяват бюджета с 1,2 млрд. лв.
() - 2005/10/19
От 600 милиона до 1,2 милиарда лева щети средно годишно понася държавният бюджет от измами, свързани с ДДС.
Тази оценка е представена от Центъра за изследване на демокрацията в поредния доклад за корупцията при данъчното облагане.
По данни на Главна данъчна дирекция в периода 2000-2004 година са установени щети от нарушения на Закона за ДДС средно по около 300 милиона годишно.
Действителният размер на тези щети според оценката на администрацията е много по-голям и представлява до 45% от приходите от ДДС в бюджета.

Автор: в. ВЯРА, Благоевград

Go back BG Online