България е в световния топ 3 по инвестиции в телеком сектора
() - 2010/5/20
expert.bg

България е на 3-то място от 58 икономики по инвестиции в телекомуникациите като процент от БВП според годишната класация на конкурентоспособността на икономиките - IMD World Competitiveness Yearbook 2010.

Данните бяха представени и коментирани на дискусия в Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД).

Една от областите, които "издърпват" България напред в класацията и които заслужават по-обстойно внимание са информационните и комуникационните технологии и иновациите, отбелязват в анализа от Центъра.

В Годишника на международната конкурентоспособност IMD оценява България на 6-то място по скорост на широколентов интернет, на 8-мо място по абонати на мобилни телефони и на 10-то - по достъпност на месечните тарифи на широколентов достъп.

България има най-висок резултат в първата група от фактори - ефективността на правителството (32-ро място през 2010 г., спад с четири места спрямо 2009 г.). Следва ефективността на икономиката (спад от 26-о на 46-о място). Инфраструктурата е класирана на 48 място (спад с 5 места).

Ефективността на бизнеса е оценена най-ниско - на 56-то място (спрямо заеманото 38-мо през 2009 г.), като след България се нареждат само Словения и Хърватия, отбелязва БТА.

Основна причина за подобна подредба е, че кризата се отразява най-силно при бизнеса, а неефективността на останалите елементи се фокусира най-вече върху пазарите или отново върху бизнеса, се посочва в анализа.

Макар позицията в класацията да не бива да се възприема като непосредствен индикатор за текущото представяне на икономиката, тя показва, че при реализирането на еднакъв сценарий за всички включени икономики, българската ще се развива по-бавно и ще изисква по-сериозни реформи, се посочва в анализа на ЦИД, базиран на резултатите от класацията.

Резултатите на икономиките, включени в годишника, се следят внимателно от международните инвеститори, което прави данните за 2010 г. още по-важни, предвид продължаващата криза в Европа, отбелязват от ЦИД.

Като основни предизвикателства на преден план са очертани дефицитът в консолидирания бюджет, намаляването на растежа на БВП, безработицата, продължаващото "изтичане на мозъци", намаляването на търговията и капитализацията на фондовата борса.

Според анализа на ЦИД съществуват негативни тенденции и в образованието и пенсионната реформа.

Пречки пред бизнеса продължават да бъдат нелоялната конкуренция, сивата икономика и корупцията, както и качеството на човешките ресурси. Прозрачността на правителствената политика също се оценява от бизнеса по-позитивно в сравнение с 2009 година.

Положително се оценява и гъвкавостта на пазара на труда.

Go back BG Online