Българинът не е готов да плаща повече за по-чиста енергия
() - 2010/1/4
expert.bg

Българските домакинства не са готови да поемат цената на устойчивото развитие чрез увеличаване на дела на възобновяеми енергийни източници, съобщават от Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД).

Това показват данните от национално представително изследване, проведено от организацията през ноември 2009 г. в контекста на преговорите в Копенхаген и на настъпващата зима.

Тринадесет процента от българските домакинства биха плащали повече за чиста енергия, сочи изследването. От тях 82.5 на сто биха понесли само "козметична" промяна в сметките си за ток - с до 10 процента повишение.

Склонността да се плаща повече за "зелена" енергия е пряко свързана с равнището на доходи, посочват от ЦИД.

Домакинствата с по-нисък доход поддържат по-евтината, макар и "мръсна" енергия.

63 на сто от населението използва дърва за огрев, които продължават да са най-евтината енергийна суровина.

Това показва, че в България устойчивото развитие чрез възобновяеми енергийни източници не е подкрепено от потребителите и са необходими икономически стимули и кампании, за да се активизират гражданите и бизнеса в тази насока, коментират от ЦИД.

Go back BG Online