Руслан Стефанов: Финансирането на политическите партии е проблем на контролната система в страната
() - 2009/6/24
cross-bg.net

Оригиналният текст може да бъде намерен тук

БНР - "12+3"
Според координатора в Центъра за изследване на демокрацията, правоохранителните органи трябва да могат да си направят такава сметка - колко струват конкретно кампаниите, да се отиде на място, да се види къде какво се прави, да се направят съответните финансови изчисления и в крайна сметка да бъдат зададени въпросите откъде идват тези пари

Добър ден, господин Стефанов. Все още не можем дадем точни данни. Необходимо е париите да представят официално отчетите си за изразходваните средства. Според вас последните промени в законодателството помагат ли на тази кампания и средствата за нея да бъдат прозрачни наистина?
Бих искал да разграничим въпроса на две - едното е необходимостта от законодателни промени. Наистина промените, които бяха направени, общо взето бяха по посока на увеличаване на тази прозрачност. Обикновено втората част на въпроса е дали тези промени реално биват прилагани и какво се случва след тяхното приложение. Т. е. дали има някакъв реален ефект. Както се очакваше, основният проблем, който обикновено имаме в страната като отношение въобще на прозрачност, е не законодателната основа, а изпълнението на този закон. Т. е. от една страна, не всички го изпълняват, от друга страна, дори тези разпоредби да се изпълняват, те не водят до съответните санкции, а от трета, дори и да има такива санкции, те са по такъв начин направени, че не водят до някакво такова незнание, за да накарат провинилия се да не повтори това нарушение. Т.е. - едно продължаване на нарушенията. Това, между другото, е проблем не само за системата за финансиране на политическите партии. Той е проблем въобще за контролната система в страната. Има нарушения, те излизат публично. Реално обаче дори и да има реално наложени санкции или глоби, те обикновено са в пъти по-малко и са много по-малки от изгодата, която получават съответните партии или в други случаи други субекти, които нарушават закона.Последните промени според вас до какво водят, по-добри ли са и ще извадят ли част от нелегалните средства, с които се финансират партиите?
Не, разбира се, не.Това, което Ви питам, е как партии, които примерно не са парламентарно представени, могат да си позволят билбордове по цялата магистрала, скъпо платени клипове във водещи телевизии, а всъщност даренията да са ограничени до 10 000 лева и то само от физически лица?
По-интересен е въпросът дали някой от правоохранителните органи си задава този въпрос. А това би трябвало да си го зададе, т.е. виждайки такова очевидно несъответствие между декларирани приходи и съответно разходите, които се правят. Вие споменахте и в самото начало - тук не става въпрос само за билбордове, тук става въпрос за всичките пътувания, за цялото провеждане на кампанията, всички тези движения в страната, отсядания в хотели, автобуси. Всичко това изисква един съществен организационен ресурс, който съответно... - нали разбирате, че с целия този щаб, който е зает с организирането и провеждането на кампанията, може да бъде или от доброволци, или от хора, които все пак... трябва да има някаква издръжка целият този щаб. Въпросът, разбира се, тук е не дали има или няма такова несъответствие. Това отдавна е установено. И сега, и след тези избори ние, както и други ще направят такава оценка и отново ще излезе, че разходите са далеч в пъти, дори бих казал десетки пъти повече, отколкото официално декларираните. Въпросът е защо органите за сигурност или правоохранителните, правораздавателните органи не се самосезират и съответно не започнат проверка на тези отношения. Като отново тук трябва да се направи едно разграничение. Не е достатъчно просто да се поискат официално, както досега се прави, проформа да се поиска какви са получените приходи, какви са разходите и дали съотвестват документите. Въпросът е, че може много лесно и би трябвало да има такъв вариант, в който правоохранителните органи, например, да могат да си направят сметка и трябва да могат да си направят такава сметка - колко струват конкретно кампаниите, т.е. някой дори да отиде на място, да види къде какво се прави, да се направят съответните финансови изчисления и в крайна сметка да бъдат зададени въпросите откъде идват тези пари, т.е. откъде се появяват тези допълнителни средства. Винаги има една брънка, която е..., т.е. при всички случаи, особено в сериозните партии, може да се допусне, че те са абсолютно всичко на повърхността... Но винаги при едно такова харчене на средства, винаги има един елемент, в който има едно превишаване на средствата, които трябва да дойдат от "някъде". Това "някъде" е работа на правоохранителните органи да го намерят къде е. А това нещо няма да стане, ако се разглеждат само официалните документи на партиите, ако се види само очивидното, че някои партии не са си регистрирали даренията, както е по закон. Те или ще го направят по-късно, но ще го направят общо взето рано или късно. Въпросът е, че нарушенията не са там. Нарушенията са, че има много повече средства, които очевидно отиват за кампанията, и въпросът е откаде идват тези средства и защо те не се регистрират. Но това нещо, за да се открие, не може да стане само по документация. Това изисква и съответно занимание на полето, т.е. изисква някой да отиде и физически да провери всъщност какво се случва, съответно в различните избирателни райони как се изгражда една кампания на една партия, колко души отнема тя, какви ресурси и колко струва една...


Имаме ли такива контролни органи, които да са толкова запознати, пък и в крайна сметка да отидат да броят билбордовете на магистралата? Споменават билбордовете, че са най-видими за всички ни, нали всичко останало...
Ако се съди по бюджета, който отделяме за сигурност и охрана, той не е малък, т.е. би трябвало да имаме такъв капацитет. Всъщност, това е, което се очаква от нас от ЕС - някой да свърши тази работа, а не очевидното търсене на съответствия между документи на партиите и съответните изисквания на закона. Ясно е, че няма хора, които да допуснат такова грубо нарушение, такова явно несъответствие между това, което е записано в документа. Въпросът е да се види дали действително това са разходи - нещо, което очевидно не се прави. Ако беше направено, то досега щяха да бъдат излезли и да се знаят съответните схеми.


Да, напомнихме го отново, че могат да отидат да го направят - не, че може, а че всъщност се изисква от нас да направят една такава проверка. Благодаря Ви. Руслан Стефанов от Центъра за изследване на демокрацията.

Go back BG Online