Иновации на кръстопът
() - 2009/3/23
Businessweek България

Защо растежът на новаторските решения у нас буксува

Георги Иванов често разговаря с бизнес партньори в чужбина. И настръхва в края на всеки месец от внушителната си телефонна сметка. Преди няколко месеца българската софтуерна компания Бианор излезе с решение, което постига до 90% спад на корпоративните сметки за международни мобилни разговори. При роуминг то дава до 50% намаление, а при разговори с различни оператори в страната - 30%. Това е възможно, защото иновативният продукт анализира всяко изходящо обаждане и го насочва през най-изгодното ценово трасе. С този новаторски подход, чиято разработка струва 100 хил. лв., Бианор бе отличена на Петия национален конкурс за иновативно предприятие.
Напоследък фирмите погледнаха дългосрочно и стратегически на бизнес начинанията си. Иновационният индекс сочи, че последните 2 години новаторските решения са нараснали с 3-9 процентни пункта. Данните от индекса са категорични, че се е формирал слой от около една трета от фирмите (29-34%), които иновират всяка година, като 90% от тях имат ненамаляващ бюджет за иновации, а половината са го увеличили през 2008 спрямо 2007.
Тази тенденция е на път да се обърне заради глобалната финансова криза. "При турбулентни времена цари несигурност и фирмите скъсяват хоризонта си. Това ще бъде пагубно за иновациите, тъй като те изискват средно- и дългосрочно стратегическо мислене, а не решаване на текущи проблеми", подчертава Георги Халачев, изпълнителен директор на Орак инженеринг. Докладът за иновациите потвърждава тази констатация: "Разходите за научноизследователска и развойна дейност и иновации са сред перата, които се съкращават най-напред при криза."
Все пак фирми като Орак инженеринг не само че няма да съкратят средствата си за нови решения, а ще ги увеличат. Компанията работи и върху усъвършенстването на иновативната си бизнес платформа ОКАК К5, която се използва в търговски обекти, заведения, фитнес зали, бензиностанции, обменни бЬра, хотелски комплекси. Един от най-големите клиенти на дружеството са 15-те магазина на Адидас в страната. "Софтуерът ни обхваща всичко - от общото бюджетиране на дружеството до детайли като наличности на артикулите в отделните търговски обекти. Системата е като октопод - достигаме до всички бизнес дейности на компанията", обяснява Халачев. По неговите думи финансирането е със собствени средства, което отнело повече време и пропуснати възможности. "Ако имахме друг източник на финансиране, щяхме да сме готови с иновацията до година, а на нас ни отне 4 години и 0.5 млн. лв. инвестиция", уточнява Халачев и допълва, че у нас не се ражда иновационно мислене, а когато го има, не е насочено към практиката. Според Халачев българските фирми нямат достъп до ноу-хау, макар че напоследък тези, които са се занимавали с аутсорсинг, са добили представа за концептуалната рамка на големите световни марки. "Инвестицията в иновации носи
рискове, но и възвръщаемостта е значително по-голяма", убедени са от Бианор, чиито клиенти са IBM, А.Т. Kearney, Raritan, Comptel и др. Подобен отговор дава и Илиян Нисторов, началник отдел Капитално строителство и снабдяване в Центромет АД, която представи две процесии и една продуктоба иновация в конкурса на обща стойност 1.8 млн. лв. "Преодоляването на конкуренцията ни кара да бъдем иновативни. Императивът на държавата "Бъдете новатори!" не може да ни тласне към това", смята Нисторов. На противоположно мнение е Борислав Тошев, маркетинг мениджър в Пантелей Тошев ЕООД. Той счита, че липсата на ангажираност от страна на държавата води до недостатъчно насърчаване на новите разработки. Пречка според него е и малкият размер на пазара за капитализацията на инвестираните средства. Дружеството има совствен К&Б отдел, представляващ 80% от персонала, който за 5 г. и 400 хил. лева разработил ноу-хау LTSS (система за дългосрочна стабилност), позволяващо водната и маслената
фаза да не се разделят при емулсиите на напитките..
Инвестицията в нов продукт не се свежда само до разработката, а и до маркетиране и лансиране на пазара. "Нашата иновация изисква и допълнително обучение на пазара, и съответно Време. Вярваме, че бизнесът ще оцени предимствата, които му дават нашите решения, и в рамките на година MobiЕСО Business Solutions ще възвърне инвестицията си", казват от Бианор.
Според доклада "Иновации.бг 2009" напредъкът в икономиката на България е стабилен, но не се трансформира в по-добър иновационен потенциал и застрашава дългосрочната устойчивост на това развитие. Страната не само запазва последно място в рамките на общността по показатели за иновативност, производителност и БВП на чобек от населението, но и в някои иновационни аспекти бележи изоставане. "Ускореният ръст на БВП на България последните години е резултат от влиянието предимно на екстензивни фактори - намаляване на безработицата, включително привличане на работна сила отвън, и изключително силно предлагане на свободен финансов ресурс под формата на преки чуждестранни инвестиции и облекчено кредитиране", уточняват авторите на доклада. По думите им тези фактори са важна основа в условията на догонващо развитие, но бързо изчерпват потенциала си. И трябва да бъдат допълнени с източници на растеж като предприемачество, технологично обновяване, интегриране на повече знание в произвежданите продукти, наемане на висококвалифицирани специалисти и навлизане на бързо растящите "зелени" сектори на производството.
България харчи за НИРД 0.48% от БВП при 1.83% за ЕС-27. За пета поредна година страната остава в дъното на европейската класация, тенденция, която обрича България на трайно икономическо изоставане и неустойчив растеж.


Автор: Десислава Митова

Go back BG Online