Екологичната оценка на енергийната стратегия
() - 2009/11/23
ecomedia.bg

Енергийната стратегия ще бъде придружена с положителна екологична оценка, каза Трайчо Трайков

Промените в Закона за енергетика трябва да бъдат окончателно приети преди лятната ваканция на Народното събрание през 2010 година. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков на кръгла маса "Енергийната стратегия на България до 2020 г.", предаде репортер на Агенция "Фокус".

Преносните оператори Електроенергиен системен оператор и "Булгартрансгаз" ще бъдат отделени от Български енергиен холдинг с цел независимост и прозрачност. Двата оператора ще бъдат отделени като две юридически лица, с преносните си активи под прякото наблюдение на министъра на икономиката. Преструктурирането ще бъде извършено преди края на 2011 година. На борсата първоначално ще бъдат листнати до 15 % от енергийните компании в структурата на холдинга, като ще се започне от "Булгартрансгаз".

Връзката между екология и енергетика ще се засилва в бъдеще, затова енергийната стратегия трябва да бъде придружено от положителна екологична оценка.

По думите на Трайков - разбирането на правителството е, че наличието на приета енергийна стратегия в началото на мандата ще улесни работата му и ще създаде прозрачна среда за контрол на действията на управляващите.
За да намалим емисиите парникови газове, трябва да увеличим дела на чистата енергия. 16 %-вата цел за възобновяемите енергийни източници е задължителна за изпълнение, изработва се документ, който ще бъде представен на ЕК до края на тази година, в който ще се посочва какви са възможностите ни за изпълнение и преизпълнение. До средата на следващата година трябва да бъде приет национален план за действие до 2020 година.

Развитието на ВЕИ досега се осъществява без екологична оценка за въздействие. Развитието трябва да бъде планирано съвместно и интегрирано, стихийното развитие ще продължи да създава проблеми и да оскъпява проектите, подчерта Трайков. Той посочи на следващо място гъвкавост и справедливост при определяне на преференциалните цени и цените за присъединяване към мрежата. В тази връзка ще има Съвет по техническа инфраструктура ще обедини усилията на всички страни.
По думите на министъра - потенциал за енергоспестяване има по цялата верига.

Трайков каза, че пътят е от регулиране към създаване на условия за конкуренция, затова стремежът ще бъде към създаване на електроенергийна борса. Започната е работата по проект за нея.

Автор: Веселина Йорданова

Go back BG Online