Бизнесът трябва да финансира и
() - 2008/7/16
INSURANCE.BG

Страната ни се отличава с обърната структура на разходите за научни изследвания и иновации - 80% от тях са публични и само 20% - от бизнеса

През последните години Министерството на финансите подкрепя все по-високи обществени разходи за иновациите и развойната дейност в България. Това заяви финансовият министър Пламен Орешарски, който вчера беше гост на официалното представяне на книгата "Иновациите: европейски, национални и регионални политики". Събитието се състоя в Центъра за изследване на демокрацията и беше организирано от Фондациите "Приложни изследвания и комуникации" и "Фридрих Еберт". "Членство ни в ЕС също дава възможности и поставя предизвикателства в областта на научните изследвания и иновациите. Програмите на Общността са отворени за участие на българските организации от публичния и частния сектор. Държавата има ангажимент за увеличаване на публичните разходи за научни изследвания и иновации до 1% от БВП", допълни министър Орешарски. Той отбеляза още, че са увеличени и бюджетите на двата национални фонда - "Научни изследвания" и Национален иновационен фонд.
"Независимо от ръста на финансирането за научна и иновационна дейност, България все още има какво да направи, за да постигне средните европейски равнища. Страната ни се отличава с обърната структура на разходите за научни изследвания и иновации - около 80% от тези разходи са публични и само 20% са разходите, които бизнесът прави за научни изследвания и технологично развитие", допълни министър Орешарски.
Той обобщи, че целта е да се създаде такава среда, която да стимулира бизнеса да финансира и участва в иновационни проекти. За осъществяването на тази трудна, но постижима с общи усилия цел, се изискват познания за процесите на иновациите, каквито дава представяната книга, събирайки опита на водещи европейски страни в областта на иновациите както на национално, така и на регионално и фирмено равнище, каза още министърът на финансите.


Go back BG Online