1/2 от имотите - в сивия секто
() - 2008/5/27
Dir.bg

Сивата икономика е една от основните пречки пред инвестициите и растежа в България. По различни оценки нейният размер е между 20% и 35%, а в някои сектори като строителството и пазара на недвижими имоти се отчита по-малко от 50% от реалната стойност на сделките.
Това се казва в доклад на Центъра за изследване на демокрацията, който в. "Дневник" цитира.
Ядрото на сивата икономика се състои от обръчите на политически свързаните фирми, които търсят преференциално третиране пред техните конкуренти чрез установени връзки с местната и централната власт и администрация. Тези компании използват своите доходи от политически защитени сиви монополи за "завладяване на държавата" с цел да запазят преференциалното си третиране и да изградят мрежи от "бели" компании, които да могат да бъдат използвани за укриване при (временни) неприятности/засилен контрол от страна на властите. Подобни механизми се използват в акцизните сектори на икономиката като производството на алкохол и цигари, безмитната търговия, търговията с горива, а също така и при държавните монополи и секторите, които са силно зависими от обществени договори – енергетика, здравеопазване и др.
В анализа се посочва още, че все пак сивата икономика се е свила с около 30% между 2002 и 2008 г. Причина за това са въведените по-ниските данъчни и социално-осигурителни ставки, засиленият контрол от страна на българското правителство след 2003 г. и продължаващият икономически ръст.
Авторите обаче предупреждават, че вероятно въздействието на тези мерки върху сивата икономика ще бъде еднократно и ограничено във времето.
В текста се казва още: "Повечето предложени до момента мерки бяха основани на общоприетото допускане, че сивата икономика е резултат само и единствено на правителствените регулации и високите данъци. Анализите на Центъра за изследване на демокрацията през последните десет години показват, че реалността в България е много по-сложна – с нейната история на спонсорирани от правителството контрабандни канали, партийни обръчи от фирми и организирана престъпност, подсилена от войните в региона."
Най-силно засегнати от сивата икономика
са трудоемките сектори: строителството, туризма, селското стопанство и услугите (напр. ремонти, частното обучение и здравеопазване и т.н.), но изследвания показват, че значителни сиви области съществуват и в промишлеността, особено в акцизните сектори (производство на алкохол, цигари, горива), текстил и транспорт.
Според Индекса на скритата икономика (създаден от ЦИД и Витоша Рисърч) през първата година от членството на България в ЕС се наблюдава връщане към по-високи равнища на сива икономика в страната, продължава публикацията на в. "Дневник". След 2004 г. има промяна във "водещия" компонент на индекса - от сива заетост към скрити обороти.
ФАКТИТЕ
Според оценки на Центъра за изследване на демокрацията, базирани на Индекса на скритата икономика скритият оборот на компаниите в България е намалял от 29% през 2002 г. на 17% през 2007 г.
България се нарежда на трето място с три пъти над средното равнище за ЕС по дял на работниците, признали, че са получили част от заплатата си на ръка, извън писмените си договори - 14% от работещите.


Go back BG Online