Предимства и недостатъци на Бъ
() - 2008/5/14
Dir.bg

За една година България се е придвижила с две места напред в класацията за конкурентоспособност на икономиките и за 2008 година вече е на 39-то място от 55-те водещи световни и регионални икономики.
Това съобщи пред журналисти Руслан Стефанов, координатор в Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД).
България има най-висок ръст в ефективността на правителството - 29-то място в сравнение с 38-мо място за 2007 година, същевременно при показателя "Ефективност на икономиката" се отчита спад от 31-во място през 2007 година на 38-мо място за 2008 година. България е пред страни като Италия, Румъния, Гърция, Украйна, Турция, Полша и Хърватия.
С участието на ЦИД тази година България за трети път е включена в ежегодната класация на конкурентоспособността на икономиките - IMD World Competitiveness Yearbook 2008.
Ефективността на бизнеса у нас е оценена по-високо в сравнение с предходната година (на 48-мо в сравнение с предпоследното 54-то място през 2007 г.), а по развитие на инфраструктурата България е класирана на 41-во място сред 55-те участници - същото като миналата година.
Изкачването на България от 41 на 39 място в класацията през 2008 г. е положителен знак към международните инвеститори за възможностите, които икономиката на страната предоставя в сравнение с други страни от региона. Все още остават съществени пречки пред развитието на конкурентоспособността на страната, особено що се отнася до спазването на върховенството на закона, лоялната и етична конкуренция, ограничаването на сивата икономика и корупцията в средносрочен план и осигуряването на квалифицирана работна ръка, развитието на иновациите, технологиите и науката в дългосрочен план, заявят експертите на ЦИД.
Сравнителните предимства на българската икономика (позиции между първите десет) са в ниските данъци; краткосрочната лихва на кредита; правителствения бюджетен излишък; стабилния валутен курс; добрите приходи от туризма и от преки чуждестранни инвестиции; ръстът на БВП на глава от населението; възнагражденията на мениджърите, където България е на първо място в класацията; доброто развитие на сектора на услугите; инвестициите в телекомуникации като процент от БВП; както и цената на Интернет достъпа.
Класацията показва и областите, които представляват недостатъци за българската конкурентноспособност. Позициите на страната след 50-то място са: дефицитът в текущата сметка; обемът на износа на стоки; инфлацията; директните ни инвестиции в чужбина; застаряването на населението; подкупите и корупцията; правораздаването, етичните практики на бизнеса; опит на менъджерите; практиките, свързани с одит и счетоводство; привличането и задържането на талантливите хора в българските фирми; научната и изследователската инфраструктура; липсата на трансфер на знания между бизнеса и университетите; енергоемкост на икономиката; правната подкрепа на развитието на технологиите и научните изследвания.


Go back BG Online