39-и сме по конкурентоспособно
() - 2008/5/13
kompasbg.com

Българската икономика заема 39-о място в ежегодната класация на конкурентоспособността на икономиките IMD World Competitiveness Yearbook 2008, съобщиха от Центъра за изследване на демокрацията.

Оценени сме в сравнителен план сред 55 световни икономики. През 2006 и 2007 г. България заемаше 41-во място, като основните предизвикателства пред конкурентоспособността на страната бяха тежките бюрократични и регулаторни пречки пред бизнеса, нелоялната конкуренция, инфраструктурата и човешките ресурси. По-подробни данни за международната конкурентоспособност на България 2008 ще бъдат представени днес.
България за трети път е включена в класацията на IMD. Тя оценява международната конкурентност на страната по това как работи икономиката и с каква инфраструктура разполага.

Go back BG Online