Бизнесът ставал все по-неподатлив на корупция
() - 2007/3/25
Dnes.bg

Бизнесът става все по-неподатлив на корупционен натиск, заяви в доклад вътрешният министър Румен Петков в рамките на еднодневната визита в Германия.

Министър Румен Петков и председателят на парламентарната комисия за противодействие на корупцията Бойко Великов взеха участие в кръгла маса по въпросите на борбата с корупцията.

Проявата е организирана със съдействието на Европейската академия в Берлин.

Участниците в кръглата маса имаха възможност да чуят и доклада на Румен Петков за постигнатото в България и предприетите от правителството конкретни антикорупционни мерки.

Центърът за изследване на демокрацията е представил на форума разработената от него система и програма за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията.

Българската делегация е представила пред участниците резултати, постигнати до този момент, изследвани чрез системата от индикаторите за измерване на прогреса на антикорупционната реформа.

Според Центъра за изследване на демокрацията намалява реалното участие на бизнеса в корупционни схеми – то е наполовина в сравнение с 2005 година.


Go back BG Online