Десетки хиляди българи заплашвани от ченгета
() - 2006/9/19
Dnes.bg
Близо 46 хиляди българи и 7500 роми са били заплашвани по време на полицейски проверки. Това показват данни на изследване в доклада "Полицейски проверки и използване на етнически профили", изготвен от Центъра за изследване на демокрацията.

Проучването е направено през втората половина на 2005 година.

Докладът беше представен на открито заседание на Държавно-обществената комисия за превенция на престъпността, председателствано от министъра на вътрешните работи Румен Петков.

Върху близо 15 хиляди души, от които 12 хиляди българи и 3 хиляди роми, е било упражнено насилие, каза Тихомир Безлов - главен експерт към Центъра за изследване на демокрацията.

Полицейските проверки не се използват достатъчно ефективно като инструмент за предотвратяване на престъпността, е извод в представеното изследване.

В доклада се посочва, че макар полицаите да са тактически подготвени за проверки, липсват подготовка и методология за това как да се вземе решение кой да бъде спрян за проверка. Разчита се главно на "полицейския инстинкт", за да се определи кое лице е подозрително.

В резултат на липсата на ясни критерии и правила за полицейски проверки са проверявани прекалено голям брой лица от ромски произход, без да съществуват достатъчно други основания освен етническата им принадлежност, се посочва още в доклада.

От центъра препоръчват да се разработват програми за обучение на полицейски служители за правилата и поведението при извършване на проверки, да има документиране на проверките и публична отчетност за резултатите от тях. Препоръчва се също да се събират данни за етническата принадлежност на проверяваните.

Автор: Dnes.bg

Go back BG Online