80% от бизнесмените не знаят как да се овладее корупцията
() - 2006/5/30
Според проучване на Центъра за икономическо развитие основните фактори за
разпространeние на корупцията сред бизнеса са многото регистрационни режими,
противоречивата правна уредба и слабият контрол от държавата. Само 2,7% от
бизнесмените с малки и средни предприятия са участвали в инициативи за
превенция на корупцията.

Проучването на Центъра за икономическо развитие е на тема "Корупцията -
бариера пред развитието на малките и средни предприятия /МСП/ в България". В
него са участвали бизнесмени от 450 МСП от цялата страна.

Според данните само 10% от запитаните са обявили, че процедурите за
обществени поръчки са ясни и коректни спрямо участниците. Те определят
средния размер на подкупа за около 7% от стойността на спечелена обществена
поръчка. Анелия Дамянова - главен експерт в ЦИР, съобщи, че 92.1% от
бизнесмените странят от инициативи, свързани с превенция на корупцията.

В началото на април Центърът за икономическо развитие и Националното
сдружение на малкия и среден бизнес представиха изследване, според което
корупцията в България е "в непосилни размери". По техни данни предприятията
от малък и среден калибър у нас плащат 20% от стойността на всяка сделка,
която извършват, за подкупи.

Тогава около 40% от предприемачите, оценяваха, че корупцията е в разумни
граници. Въпреки това бизнесът в България по принцип не поставяше корупцията
сред основните проблеми в своята работа.

В началото на май Огнян Шентов, председател на Центъра за изследване на
демокрацията, заяви, че България не е "черната овца" на Европа по отношение
на корупцията. Той посочи, че според данни на ООН, страни като Гърция и
Полша са с по-голям индекс на корупция, отколкото България. Той обясни, че
Европейският съюз не разполага с ясно разчетени стандарти за нивото на
корупцията.

В началото на май Центърът за изследване на демокрацията представи доклад,
според който у нас месечно се извършват 150 хиляди корупционни сделки. Броят
им е намалял двукратно спрямо 2005 г., но е достатъчно голям за страната ни,
уточниха анализаторите. Към края на 2005 година корупционният индекс на
страната ни е 1.6. Най-благоприятният индекс е 0, а най-лошият-10.

Тогава вътрешният министър Румен Петков се усъмни в данните и заяви, че
трябва да се уточни какво се разбира под "корупционна сделка". Според ЦИД
"корупционна сделка" е, когато гражданин е платил пари или е направил
подарък за услуга и бяха категорични за броят на корупционните сделки в
България.

Борбата с корупцията остава "червена зона" в последните два доклада на
Европейската комисия за България. Европейският съюз очаква страната ни да
приеме ефективни мерки за превенция на практиките на злоупотреби. България
очаква план, разработен съвместно между наши експерти и специалисти от ЕК,
които да посочат начина на бързо и ефективно действие. За неговото
реализиране се иска силна политическа воля.

В края на април ръководството на СДС настоя президентът Георги Първанов да
наложи вето върху закона за концесиите и промените в закона за обществените
поръчки. Мотивите са, че двата законопроекта създават корупционни практики.

Според Елеонора Николова чрез въведения във въпросните закони метод
"състезателен диалог" се илюстрира тезата на Ахмед Доган, че не е нужно да
имаш собствени фирми, а само достатъчно лоялни. Като друга слабост тя посочи
изключването на съдебния контрол. . Всички обжалвания на процедури за
обществени поръчки ще отиват в един орган – Комисията за защита на
конкуренцията.

Автор: Bulgarian Post

Go back BG Online