Народът въоръжен до зъби
() - 2005/3/31
В България в момента има 1 000 000 единици малки и леки оръжия, от които само 300 000 са законно регистрирани от цивилни граждани.
Това се сочи в доклада, подготвен от Центъра за изследване на демокрацията, британската организация "Сейфуорлд" и Координационният център на малките оръжия и лекото въоръжение в Югоизточна Европа.
Анализът показва, че поради постепенното облекчаване на режима за притежаване на оръжие, делът им, собственост на граждани, е нараснал почти 3 пъти през последното десетилетие.
Представителите на една от професионалните прослойки, за които при настоящия вътрешен регулаторен режим е най-лесно да станат законни притежатели на пистолет например, са бившите кадри на Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи.
Растящият брой на частните охранителни фирми е още един фактор, който насърчава оръжейната търговия вътре в страната, тъй като служителите в тези фирми обикновено използват лично оръжие за служебни цели.
Въоръжените сили разполагат с излишък от около 200 000 единици малки оръжия и леко въоръжение и 21 000 т излишни боеприпаси за тях. Докато за мунициите е разработена и одобрена програма за унищожение на излишъците, то за оръжията подобна програма липсва.
Българското правителство поначало предпочита да продава излишното въоръжение на международния или на вътрешния пазар, а не да го унищожава.
В страната съществува и нелегален пазар на оръжие, посочват авторите на доклада. Основен източник са наличните сред населението нерегистрирани оръжия, които по приблизителни оценки са около 93 000.
Източниците на нерегистрираното оръжие са различни - кражби от отбранителни предприятия и военни складове и от домове на граждани, контрабанден внос и незаконно производство, и преработка на оръжие в нелегални работилници. Смята се, че в страната няколкостотин души се занимават с производство и преработка на оръжие. Те са най-често бивши работници от закрити стратегически предприятия.
През последните три години контролът по българските граници е значително подобрен. Най-използваният за трафик на оръжие маршрут в момента е Турция-България-Сърбия и Черна Гора.Автор: в. Вяра, Благоевград

Go back BG Online