Ген. Борисов иска общи съд, прокуратура и полиция в ЕС
() - 2005/3/3
В момента се налагало да нарушаваме еврозакони при обмяна на информация
Главният секретар на МВР ген. Бойко Борисов обяви, че ефективна борба с престъпността ще има, ако бъдат създадени общи европейски прокуратура, съд, полиция и няколко федерални служби, които да действат на територията на цяла Европа.
Федерални служби ще имат разпоредителни функции в отделните страни. Различията в законодателствата на отделните европейски държави обаче в момента пречат на обмена на разузнавателна информация при транснационални операции срещу организираната престъпност. Според Борисов у нас специалните разузнавателни средства се използват по един начин, във Великобритания - по друг, във Франция - по трети, в Германия - по четвърти.
Борисов обясни, че с единния пазар в ЕС организираните престъпни групи имат право на свободно движение, докато полицейските служби са задължени да действат според законите на отделните държави. Уилям Хюс, който ръководи новосъздадената във Великобритания Агенция за борба срещу тежката организирана престъпност коментира, че разузнаването трябва да работи много добре, за да бъде разбран принципът на престъпните структури. Според него е нужно сериозно сътрудничество с прокуратурата и съда. Хюс обясни, че чрез разузнавателни методи трябва да се проникне в бизнеса на организираната престъпност, да се разбере с кого работи, как организират операциите си, кога и защо се променят цените на наркотиците на пазара.
Националният център за противодействие на наркотиците към НСБОП, където работят и експерти от митниците и финансовото разузнаване, е организиран с помощта на Великобритания. Той работи на принципа на новосъздаващата се Агенция за борба с тежката престъпност, заяви Борисов. Според зам.-вътрешния министър Бойко Коцев Агенцията за борба с тежката организирана престъпност е добър пример за изграждане на структура, в която информацията се централизира и така данните се използват по-ефективно.

Автор: в. Черно море, Варна

Go back BG Online