Престъпността намалява и заради емиграцията, ниската раждаемост
() - 2005/1/26
Рискът някой да стане жертва на престъпление в България е по-нисък от средния за развитите страни. Това се сочи в доклад на Центъра за изследване на демокрацията, който проследява тенденциите в престъпността в България в периода 2001 -2004 година.

Други основни изводи в доклада са, че в изследвания период престъпността в България намалява, около 53% от престъпленията в Българи не се заявяват в полицията от жертвите, като този процент варира в зависимост от вида и сериозността на престъплението. Докато 81% от кражбите на автомобили се заявяват, само 30% от жертвите на грабежи търсят помощта на полицията. Полицията не регистрира значителна част от престъпленията, които гражданите заявяват.

Системата за оценка на работата в полицията създава стимули на различни нива да се търсят подходи и механизми за укриване или манипулиране на реалните данни за престъпността. Това важи най-вече за заявените по-леки престъпления като кражби на автомобили 50 - 60 хиляди нерегистрирани, на заявени кражби, но също и за грабежи - между 10 и 16 хиляди, от които се регистрират като джебчийски кражби или изобщо не се регистрират.

Според доклада причините за спада на равнището на престъпността се крият в намаляване на броя на младежите в рискова възраст 15 -25 години, поради ниската раждаемост в началото на 90-те години, намалялата безработица, емиграцията на част от криминалния контингент в Западна Европа, по активното противодействие на полицията и съдебната власт.

Докладът представи председателят на управителния съвет на центъра Огнян Шентов. Във форума участват още Томас Пийблс, представител на Министерството на правосъдието на САЩ, заместник-министърът на вътрешните работи Бойки Коцев, депутати. Информацията е на БГНЕС.

Автор: Днес+, Варна

Go back BG Online