В Стара Загора се проведе вторият антикорупционен семинар на Център за Социални практики
() - 2004/5/2
В Стара Загора се проведе вторият антикорупционен семинар на Център за Социални практики по програма Коалиция 2000

В Стара Загора се проведе вторият антикорупционен семинар на Център за Социални практики по програма Коалиция 2000. Проектът се реализира в партньорство с Търговско-промишлена палата и Обществен дарителски фонд – Стара Загора.
Лектор по темата "Местната власт и корупцията" беше кметът на Велико Търново, д-р Румен Рашев. Той представи сертифицирането по ISO 9001 на община Велико Търново като институция. Описа създадените в тази връзка процедури, документи, както и контрола върху изпълнението им. Запозна участниците с въведения софтуер и сведените чрез него до минимум корупционни условия. Проф. Евгений Дайнов предложи в Стара Загора да се създаде Форум за добро управление и устойчиво развитие. В него трябва да се включат представители на различни институции.
Go back BG Online