Хората не разбират функциите на омбудсмана, твърдят експерти
() - 2004/11/12
Хората не разбират функциите на длъжността омбудсман. Много по-добре е той да бъде наричан обществен защитник, защото това ще е по разбираемо за гражданите. До това становище достигнаха днес участниците в среща-дискусия за институцията омбудсман. В срещата, организирана от Асоциация "Човешки права – стъпка по стъпка", участваха представители на различни неправителствени организации. Финансираща организация на дискусията е Центърът за изследване на демокрацията.

Неразбирането на задълженията на омбудмана е станало ясно и от приключилата във Велико Търново едногодишна дейност на местен защитник по антикорупционните въпроси. Омбудсманът в старопрестолния град е работил по европейски проекти.

За една година при омбудсмана са били подадени 115 жалби от граждани, съобщи общественият защитник във Велико Търново Албена Рашева. 14 от тях са завършили с добър резултат за гражданите. Останалите постъпили молби и жалби обаче изобщо не влизат в правомощията и задълженията на обществения защитник, което показва, че хората не разбират какво същност върши той, обясни Рашева.

По време на дискусията стана ясно, че в повече от 20 общини има омбудсман, но той е избран по европейски проекти, а не от ОбС. Според участниците е грешка промяната от първоначалния вид на закона за омбудсмана, според която тази длъжност не може да се заема от юридически лица. Сред дискутираните теми бяха и правата на жените и тяхната равнопоставеност.

В края на дискусията проф. Нора Ананиева, която също участва в срещата, представи книгата си "Институцията омбудсман в Европа и България: Правна същност и практика".

Автор: varnapool.net

Go back BG Online